Top

Terms and conditions

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN INFLUENCER VERGOEDING
Versie 2023

Wat ontzettend leuk dat jij hebt aangegeven met één van onze talenten samen te willen werken! Per e-mail of telefoon hebben wij je laten weten wat de influencer vergoeding is voor de door jou aangevraagde diensten/deliverables. De influencer vergoeding die wij daarin met jou gecommuniceerd hebben, gaat uit van de hieronder opgenomen vaststaande punten, tenzij daar al heel expliciet door ons (Content Icons) op schrift van is afgeweken tijdens het gezamenlijk overeenkomen van de voorwaarden. Als wij niet op schrift van het een en ander zijn afgeweken en je ons later vraagt dit alsnog te doen (en dus diensten toe te voegen en/of algemene uitgangspunten te veranderen) dan staat daar een aanvullende influencer vergoeding tegenover, tenzij wij je laten weten deze niet in rekening te zullen brengen.

Euro’s: De door ons genoemde vergoeding is altijd in euro’s.

Excl. management fee: De door ons genoemde vergoeding is altijd exclusief 20% management fee.

Excl. BTW: De door ons genoemde vergoeding is altijd exclusief BTW, transactiekosten en andersoortige belastingen.

Excl. out-of-pocket kosten: De door ons genoemde vergoeding is altijd exclusief door talent te maken out-of-pocket kosten (reiskosten, verblijf, fotograaf, etc.). In het geval van buitenlandse trips mag het talent altijd een +1 meenemen, waarbij in ieder geval de reiskosten en overnachtingen voor beiden worden betaald.

Tarieven: De door ons genoemde tarieven zijn variabel. Dat houdt onder andere in dat het tarief voor het ene talent anders is dan voor het andere talent en dat het tarief per talent per (soort) samenwerking kan verschillen. Er kan dus later bij andere of nieuwe samenwerkingen geen beroep worden gedaan op eerder gehanteerde tarieven.

IG afspraken:
Een IG-story bestaat uit één frame. Eén IG-frame is maximaal 15 seconden. Story haul frames kunnen niet in verschillende livegang momenten worden opgedeeld.Kortingscodes / weggeef acties / sticker links zijn niet inbegrepen.

Hoeveelheid tags: Content wordt voorzien van 1 tag.

Hoeveelheid hashtags: IG-post / TikTok-video: Content wordt voorzien van 1 hashtag + #ad in de caption.IG-story: Content wordt voorzien van 1 hashtag + #ad die zichtbaar is in de story haul frame.

YouTube afspraken:
i) 1 kortingscode benoemen in de video + in de beschrijving;
ii) 1 link in de beschrijving;
iii) geen hashtags in de beschrijving of in de video titel & geen gepinde comment;
iv) geen naam van het merk/de organisatie of een verwijzing naar de shoutout in de titel; en
v) de content creator heeft de vrijheid om de shoutout en/of de link (en daarmee ook de kortingscode indien van toepassing) op een plek in de video te plaatsen waar hij/zij deze het meest geschikt acht.

Feedbackronde: In alle gevallen is sprake van één ronde van feedback/goedkeuring door de klant.

Gebruiksrechten: Content of andersoortig (online) materiaal mag slechts organisch gerepost worden op het overeenkomende sociale media kanaal van de klant (websites vormen daar sowieso geen onderdeel van) voor de duur van de samenwerking, met in ieder geval een maximum van drie maanden na het plaatsen van de content / andersoortig (online) materiaal. Alle andere vormen van publiciteit en/of advertisement zijn categorisch uitgesloten.

Exclusiviteit: Er is geen sprake van enige vorm van overeengekomen exclusiviteit.

KPI’s: Er is geen sprake van enige vorm van overeengekomen KPI’s.

Facturatie proces: Er wordt 100% gefactureerd na het plaatsen van de (eerste) content. Behalve bij samenwerkingen die meer dan 6 maanden duren. In die gevallen wordt er 50% gefactureerd na het plaatsen van de eerste content en 50% na het plaatsen van de laatste content. In alle gevallen factureert het talent de overeengekomen influencer vergoeding rechtstreeks aan de klant. Content Icons brengt vervolgens apart de 20% management fee bij de klant in rekening. De klant ontvangt dus altijd minstens twee facturen.

Aanpassingen: Aanpassingen aan content of andersoortig (online) materiaal mag slechts na afstemming met en goedkeuring van het talent en Content Icons worden doorgevoerd, ook als er sprake is van een (volledige) buy-out. Morele rechten worden in alle gevallen gerespecteerd.