Top

Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van Content Icons B.V. (hierna te noemen: ‘Content Icons’), gevestigd aan de Danzigerkade 15-C te (1013 AP) Amsterdam (KvK: 62952684). In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, voor welke doeleinden wij dat doen, op welke wijze wij met jouw persoonsgegevens omgaan en aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Tenslotte bevat deze privacyverklaring informatie over de rechten die jij het met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als jij gebruik maakt van onze web site en/of diensten verwerken wij (tijdelijk) alle persoonsgegevens die jij aan ons hebt verstrekt. Heb jij je ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Dan verwerken wij onder meer jouw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Ook verwerken wij de persoonsgegevens van (potentiële) klanten en/of personen die werkzaam zijn bij onze klanten, sollicitanten en werknemers en overige derden.

Content Icons gaat altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving behandeld. Dat betekent dat wij jouw persoonsgegevens nooit zullen doorgeven aan derden, tenzij dat nodig is voor onze dienstverlening of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Met derden die (namens en) in opdracht van Content Icons jouw persoonsgegevens verwerken, sluit Content Icons een verwerkers overeenkomst op grond waarvan zij gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving en tot het treffen van beveiligingsmaatregelen. Content Icons zal jouw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.  

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens? Onder bepaalde omstandigheden heb jij het recht om aan ons te vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jouw vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en/of verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je schriftelijk richten aan: info@contenticons.com. Let wel, wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens. Content Icons streeft ernaar om jou binnen vier weken een terugkoppeling te geven.  Content Icons heeft niet de intentie om jouw persoonsgegevens te verzamelen als jij jonger bent dan 16 jaar, tenzij jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor toestemming hebben gegeven.Vermoed jij dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige? Neem dan contact met ons op via: info@contenticons.com, zodat wij de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 31 oktober 2021. Content Icons heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.